Öppettider
 
Måndag - Fredag 9.00 - 18.00
Lördag & Söndag 9.00 - 15.00
Helgdagar 9.00 - 15.00

jord och gödsel

Jord & gödsel

Oavsett om du vill förbättra jorden i din gräsmatta eller rabatt genom att tillföra mer mull eller fler näringsämnen så har vi både jord, gödsel och mull för din trädgård. Om du är osäker på hur du ska hantera din jordart så kom förbi och beskriv ditt problem så hjälper vi dig rätt. Vi hjälper dig även att välja rätt jord och mull vid nyplantering.

 

dressjord

Dressjord

Dressjord är perfekt för dig som vill ha en vacker gräsmatta. Många har problem med ogräs, mossa och kala fläckar i sin gräsmatta. Men med dressjord så löser du en del av problemen genom att tillföra ny näring, kalk, sand och mullämnen som finns i dressjorden. Detta främjar tillväxt av nya rötter och reglerar PH värdet så att mossan inte heller trivs.

rosjord

Rosjord

Om du vill få vackra rosor eller få fart på dina rosenrabatter så rekommenderar vi rosenjord. Rosenjorden passar även utmärkt till klematis. Rosor kräver en del av jorden därför bör jorden ha riklig mängd av naturgödsel, lera och mull. Allt detta återfinner du i rosenjorden. Rosenjorden innehåller även Vialgin. Vialgin har till uppgift att stimulera mikroorganismerna i jorden. Resultatet är bättre tillväxt och påskyndning av rotbildning.

rhodondendronjord

Rhododendronjord

Rhododendronjorden är en jord med lågt PH. Jorden är myllig, fukthållande och porös. Gödslingen passar utmärkt för surjordsväxter och ger ett grönt och vackert bladverk. Exempel på växter som trivs i Rhododendronjorden är rhododendron, azalea, ljung, hortensia, lingon, blåbär och en del perenner.

barkmylla

Barkmylla

Barkmylla hjälper jorden att bli bättre genom mullämnen. Mikroorganismerna i jorden gynnas och detta gör att växterna trivs. Barkmylla består av bark och torvmull och är perfekt när jorden är besvärlig. Även sandig jord gynnas av barkmylla. När torvmullen har brutits ner så bryts även barken ner och blir då även mylla.

solmull

Solmull

Solmull använder du som jordförbättring i rabatter och köksväxtland. Fungerar även utmärkt vid plantering och nyanläggning. Solmullen tillför näring, gör jorden mullrik. Du kan odla direkt i torven om du har hobbyväxthus eller drivbänkar. Du kan räkna med att det går åt en 150-literssäck till 3 kvadratmeter .

kogödsel  

Kogödsel

Kogödsel är klassikern som fungerar både till jordbruket och din trädgård. Kogödseln ger en bra struktur på jorden genom att den till största delen består av mull fylld med mikroorganismer. Kogödseln innehåller allt dina växter behöver men den är framförallt berikad på kalium som gynnar fruktträd och blommor samt rotbildning. Gödseleffekt på kogödseln är mild så det finns ingen risk för att du bränner växterna näringsmässigt.

pinjebark

Pinjebark

Pinjebark är en vackert röd bark som dels skapar ett estetiskt snygg utseende på dina rabatter samtidigt som pinjebarken hjälper till att kväva ogräs. Pinjebarken fungerar även som effektivt skydd mot vinterkylan. Du kan räkna att hållbarheten på barken är ungefär fem år.

täckbark

Täckbark

Täckbark är perfekt för att skydda mot vinterkyla och kväver även ogräset på ett effektivt sätt. Barken ger ett enhetligt utseende på dina rabatter och lyfter fram dina växter. Hållbarheten är cirka fem år. En säck med täckbark räcker till ca 0,5 - 1.0 kvadratmeter.