Öppettider
 
Måndag - Fredag 9.00 - 18.00
Lördag & Söndag 9.00 - 15.00
Helgdagar 9.00 - 15.00Om du har önskemål eller planer på att starta ditt eget odlingsland, är det mycket viktigt att ha insikt om jorden och hur den skall skötas. Allt från typen av jord, till gödsling och eftervård påverkar resultatet av din odling.

Vilken typ av jord har du att arbeta med?:

Det första man bör göra när man vill skapa de bästa möjliga odlingsmöjligheterna för sin plantage är att avgöra vilken sorts jord man har att arbeta med. En av de enklare metoderna att fastställa detta är att helt simpelt gå ut, ta en näve jord som du fuktar, sen studerar du hur den håller ihop när den kramas i händerna. Om den är fast och inte faller sönder rör det sig om lerig jord. Om den faller isär är det mestadels sandig jord.

Att sköta din jord:

Den huvudsakliga skillnaden i skötsel av de två olika typerna är att den sandiga varianten behöver mer vatten och näring än den leriga, som i sin tur behöver mer frekvent och noggrannare bearbetning. Trots skillnaderna, finns det också mycket gemensamt mellan de två typerna. Exempelvis behöver man mull för att skapa ett lyckat odlingsland, vilket man enkelt kan få från sin kompost alternativt barkmull eller kogödsel. I kombination med bearbetning av jorden skapar mullen en omgivning som bättre bibehåller näring och vatten. Att tänka på är att det inte bara behöver tillföras näring, utan också att det är lagom luft och bra struktur.

Förbered landet för odling:

När landet ska förberedas under våren skall odlingslandet grundgödslas, vilket kan göras med ko- eller höstgödsel. När man senare sått och plantorna växer behöver man stödgödsla, och här gäller det att använda någon annan typ av gödsel än den som man använde för grundgödslingen, för att bästa effekt skall uppnås. Organisk gödsel som benmjöl eller flytande gödsel fungerar väl, men även egen gödsel som vedaska, gräsklipp, nässelvatten etc. är tänkvärda alternativ.

Eftervård:

Även efter säsongen är över behöver odlingsmarken skötsel, i alla fall för de med den leriga typen av jord. Då bör man genom att gräva vända jorden framåt hösten, innan det blir kyligare utomhus. Därefter kan odlingen täckas av organiskt material, lämpligen höstens fallna löv. Nästa år upprepas helt enkelt processen.

Tips och information för ditt odlingsland:

  • Gröngödslingsväxter - Utmärkt sätt att förbättra odlingen. Finns i flera olika typer och kan sås mellan det odlade i landet när detta växt ett tag.
  • Handla jord - Kommer det behövas en större mängd jord för odlingen är det ekonomiskt att köpa storsäck, men kom ihåg att kontrollera att den inte innehåller rotogräs. Se också till att du får just den typ av jord du behöver, då det finns flera olika.
  • Lerig/sandig jord - Den sandiga jorden är varm, torr, lätt och har bra dränering fast mindre näring. Mår bra om den vänds på hösten eller våren och gynnas av mindre, mer frekventa gödslingar. Den leriga jorden är kall, blöt, tung och har höga närings- och kalkvärden. Skall vändas på hösten, helst med dubbla spadtag och luckring. Strukturen gynnas av mullämnen.
  • Vattning - Kunskap om hur din jord skall vattnas är väldigt viktig för odlingens resultat. Det kan vara nödvändigt att spendera någon odlingssäsong för att komma underfund med vattningen på landet. Att hitta balansen mellan att torka ut sina växter eller dränka dem är en av odlingens utmaningar.
  • Växelbruk - Precis som mycket annat här i livet gynnas naturen av variation. Denna princip utnyttjar man vid så kallat växelbruk, som kan användas om det finns en stor odlingsyta att tillgå. Även vid mindre odlingsytor kan växelbruk tillämpas, men då istället för att växla på de ytor som odlas, växlar man den typ av växt eller gröda som odlas.